An example plugin used to demonstrate how the plugin framework for Ashita works. Can be used as a base to create your own plugins.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
atom0s f4d9353b6d Initial code commit. 4 lat temu
ExamplePlugin Initial code commit. 4 lat temu
.gitignore Initial code commit. 4 lat temu
ExamplePlugin.sln Initial code commit. 4 lat temu
README.md Initial commit 4 lat temu

README.md

ExamplePlugin

An example plugin used to demonstrate how the plugin framework for Ashita works. Can be used as a base to create your own plugins.