Displays a minimap of the current area on-screen. Includes various configurations to customize the minimap and its features.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
atom0s 78e2952ff4 Fixed some minor rendering issues with the frame when no entities were in range of the map. 2 lat temu
release/plugins Fixed some minor rendering issues with the frame when no entities were in range of the map. 2 lat temu