Клон по подразбиране

master

4c45e7da10 · Fix crash while exiting to pol. · Последна модификация преди 2 години