A plugin to automatically gather your gear. Has integration with AshitaCast or can be used alone.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Thorny 90431f6445 1.12 - Implemented system to prevent multiple pointer scans when multiple plugins need same pointer. Will not be needed in Ashita4 and should not effect majority of users. 1 rok temu
release 1.12 - Implemented system to prevent multiple pointer scans when multiple plugins need same pointer. Will not be needed in Ashita4 and should not effect majority of users. 1 rok temu