January 11, 2021 - April 11, 2021

Pārskats

0 aktīvi izmaiņu pieprasījumi
0 aktīvas problēmas
Neskaitot sapludināšanas revīzijas, 1 autors iesūtīja 1 revīziju atzarā master un 1 revīziju visos atzaros. Atzarā master, 20 faili tika izmainīti un tika veiktas 18 pievienošanas un 18 dzēšanas.